• Obtočne črpalke

UP A, hišni hidrofor

Primerno za:
  • Ogrevanje poslovnih stavb
  • Hišna recirkulacija vroče vode
  • Ogrevanje domov
  • Sistemi industrijskih kotlov

Obtočne črpalke

p maks.
10 bar
Temperatura tekčine
0 .. 95 °C
Maks. pretok
4 m³/h
Maks. tlačna višina
12.56 m