• Obtočne črpalke

UP, UPS Serija 100

Primerno za:
  • Ogrevanje poslovnih stavb
  • Hišna recirkulacija vroče vode

Obtočne črpalke

p maks.
10 bar
Temperatura tekčine
0 .. 110 °C
Maks. pretok
14 m³/h
Maks. tlačna višina
10 m