• Obtočne črpalke

UPS (B)

Primerno za:
  • Klimatske naprave - Poslovne stavbe
  • Ogrevanje poslovnih stavb
  • Commercial hot water recirculation
  • Področno hlajenje
  • Področno ogrevanje
  • Ogrevanje domov
  • Hlajenje
  • Sistemi industrijskih kotlov
  • Industrijsko Ogrevanje

Črpalke za toplo vodo v gospodinjstvih

p maks.
10 bar
Temperatura tekčine
-10 .. 120 °C
Maks. pretok
69 m³/h
Maks. tlačna višina
14 m