Diaľková energetika

Systém centralizovaného zásobovania teplom dopravuje ohrievanú alebo chladenú vodu z jedného alebo viacerých väčších závodov na výrobu energie k veľkému počtu spotrebiteľov prostredníctvom uzavretej siete potrubí.