Zachytávanie dažďovej vody

Zachytávanie dažďovej vody je akt zberu vody z povrchov, ako sú strechy alebo spevnené plochy. So systémami čerpania dažďovej vody od spoločnosti Grundfos získate efektívne a udržateľné riešenie.

Aplikácia dimenzovania