Zvýšenie tlaku vody v domácnostiach

Nízky alebo kolísavý tlak vody spôsobuje nižší prietok výtokovými armatúrami a znižuje pohodlie užívateľov.