Prenos procesných tekutín

Široká škála čerpadiel na prepravu vody, chladiacich mazív a iných kvapalín v priemyselných a procesných sústavách.