Opätovné použitie vody

Miestne čistenie odpadových vôd je ideálne pre mnoho priemyselných zariadení. Naše kompletné riešenie je prispôsobiteľné, spoľahlivé, znižuje spotrebu vody a zvyšuje udržateľnosť životného prostredia.