Odsoľovanie

Čerpadlá pre odsoľovanie a reverznú ozmózu odolná proti korózii.

Aplikácia dimenzovania