Odpadové vody

Čerpadlá a riadiace systémy pre úpravu vody, čistenie a odvádzanie odpadných vôd v rámci aplikácií odvádzania drenážnych a splaškových vôd.