Úprava odpadovej vody

Úprava odpadových vôd spočíva v udržaní optimálnych a efektívnych procesov na mechanickom, biologickom a chemickom stupni. Spoločnosť Grundfos, ktorá je plnohodnotným dodávateľom, zaisťuje udržanie hydraulickej stability a neprekročení kapacity pre všetky procesy.