Mestská dodávka vody

Čerpacie systémy pre komplexné zaistenie dopravy vody v rozvojových krajinách.