Tlakové spínače

Tlaková riadiaca jednotka zaistí požadovaný tlak v aplikáciách, v ktorých sa vyžaduje zapínanie/vypínanie čerpadla v závislosti na spotrebe vody.