Viacstupňové čerpadlá so spojkou s axiálnym saním

Vo viacstupňovom čerpadle kvapalina prúdi priamo do obežného kolesa a vstup a výstup zvierajú vzájomný uhol 90°. Čerpadlá typicky produkujú vysoký tlak vzhľadom k prietoku, čo z nich robí ideálne viacúčelové čerpadlá pre priemysel a posilovanie tlaku.

Dimenzačná kategória