Viacstupňové čerpadlá Inline

In-line viacstupňové čerpadlá sa používajú v inštaláciách, kde je potrebná veľká dopravná výška. Niekoľko obežných kôl je zapojené do série a vstup a výstup sú na tej istej úrovni. In-line viacstupňová čerpadlá sa používajú pre zásobovanie vodou, úpravu vody a takmer všetky priemyselné riešenie vrátane agresívnych kvapalín.

Dimenzačná kategória