Optimalizácia služieb

Čerpadlá pomáhajú prevádzkovať klimatizačné sústavy, ktoré nás ochladzujú a zabezpečujú teplú vodu v sprchách. Môžu však taktiež minúť obrovské množstvo energie. A s 85% celkových nákladov na životný cyklus čerpadla vynaložených na spotrebu energie má zaistenie účinnosti čerpadla zmysel. Grundfos vám môže pomôcť znížiť spotrebu energie, zvýšiť účinnosť čerpadiel a nájsť skryté úspory vo vašich čerpadlách.

Kontaktovať servis