Konzoly

Konzoly sa používajú na montáž a upevnenie čerpadla.