Miešadlá

Vhodné pre:
  • Priemyselná úprava odpadovej vody a opätovné použitie

Miešadlá a aktivátory prúdenia na miešanie a udržiavanie médií v suspenzii

Max. prietok
865 l/s
Max. dopravná výška
2 m
Teplota kvapaliny
0 .. 60 °C