AMG

Vhodné pre:
  • Priemyselná odpadová voda

Rad horizontálnych miešadiel AMD Grundfos, s planétovou prevodovkou určených na miešanie, t.j. homogenizáciu a suspenziu kvapalín s nízkou alebo strednou viskozitou. Dodávané s motormi 0.75-18.5 kW.

Teplota kvapaliny
0 .. 40 °C