• Obehové čerpadlá

ALPHA1 26-99, North America

Vhodné pre:
  • Vykurovanie v komerčných budovách
  • Cirkulácia teplej vody v komerčných budovách
  • Cirkulácia teplej vody v domácnostiach
  • Vykurovanie v domácnostiach
  • Diaľkové vykurovanie
  • Priemyselné vykurovanie

The Grundfos ALPHA1 26-99 is a medium sized, high-efficiency ECM variable speed circulator designed for a wide variety of heating and cooling applications.Featuring a 0-10V analog input for speed control and an alarm output signal.

Tento produkt nie je určený na náš trh