AQtap

Vhodné pre:
  • Riešenie solárnych systémov
  • Mestská dodávka vody

AQtap je inteligentný dávkovač vody s integrovaným systémom fakturácie pre komerčné účtovanie vody.

Tento produkt nie je určený na náš trh