• Čerpadlá so zapuzdreným rotorom

BM 4

Vhodné pre:
  • Úprava pitnej vody
  • Odsoľovanie
  • Priemyselná dodávka vody
  • Získavanie podzemnej vody

Booster modules

Max. prietok
12 m³/h
Max. dopravná výška
357 m
Teplota kvapaliny
0 .. 40 °C