• Viacstupňové horizontálne čerpadlá

BMS

Vhodné pre:
  • Zvyšovanie tlaku - komerčné budovy
  • Filtrácia
  • Priemyselná úprava vody
  • Úprava pitnej vody

Tlakové moduly

Max. prietok
73.06 m³/h
Max. dopravná výška
731.6 m
Teplota kvapaliny
0 .. 40 °C