CIM 060

Doplnkový modul umožňujúci rádiové spojenie s Grundfos GO.