• Obehové čerpadlá

COMFORT

Vhodné pre:
  • Komerčné vykurovanie
  • Cirkulácia teplej vody v domácnostiach
  • Vykurovanie v domácnostiach
  • Priemyselné vykurovanie

Cirkulačné čerpadlá pre cirkuláciu teplej (užitkovej) vody

Max. prietok
0.65 m³/h
Max. dopravná výška
1.17 m
Teplota kvapaliny
0 .. 95 °C
p max
10 bar