Conlift

CONLIFT1 sú čerpadlá na odvádzanie kondenzátu vhodné na čerpanie kondenzátu zhromaždeného pod úrovňou kanalizácie, alebo bez možnosti prúdiť do kanalizácie či odtoku v budovách prirodzeným klesaním.

Max. prietok
0.17 l/s
Max. dopravná výška
6 m
Teplota kvapaliny
0 .. 50 °C