Control DC

Riadiaci systém Control DC je určený pre inštaláciu do komunálnych zariadení pre prepravu odpadových vôd, komerčných budov alebo sieťových čerpacích staníc s až šiestimi čerpadlami odpadových vôd. Riadiaci systém Control DC umožňuje tiež rozšírené riadenie a dátovú komunikáciu.