• Viacstupňové čerpadlá v prevedení in-line

CRNE

Vhodné pre:
 • Kvapková závlaha/postrek
 • Ochrana proti mrazu
 • Zvyšovanie tlaku otáčacieho zavlažovacieho zariadenia
 • Chladenie v komerčných budovách
 • Protipožiarna ochrana - komerčné budovy
 • Vykurovanie v komerčných budovách
 • Zvyšovanie tlaku - komerčné budovy
 • Diaľkové chladenie
 • Diaľkové vykurovanie
 • Úprava pitnej vody
 • Zavlažovanie
 • Priemyselné chladenie
 • Odsoľovanie
 • Priemyselné vykurovanie
 • Obrábacie stroje
 • Priemyselný postup úpravy vody
 • Proces priemyselného čistenia
 • Priemyselná dodávka vody
 • Priemyselná úprava odpadovej vody a opätovné použitie
 • Riešenie solárnych systémov
 • Čerpanie povrchovej vody
 • Distribúcia vody

Vertikálne, viacstupňové odstredivé čerpadlá so zabudovaným frekvenčným meničom. Všetky časti čerpadla, prichádzajúce do styku s kvapalinou sú z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele (EN 1.4401)

Max. prietok
241 m³/h
Max. dopravná výška
252 m
Teplota kvapaliny
-40 .. 120 °C
p max
30 bar