Digitálne služby

Vhodné pre:
  • Úprava pitnej vody
  • Riešenie solárnych systémov
  • Čerpanie povrchovej vody
  • Ochrana pred záplavami
  • Úprava odpadovej vody

Pripojené čerpadlá rozširujú príležitosti a možnosti pre skutočnú optimalizáciu založenú na dátach, ktorými zvyšujú výkon čerpadla na novú úroveň.