• Membránové čerpadla

Dávkovacie čerpadlá, Digitálne

Vhodné pre:
  • Aplikácia poľnohospodárskych chemikálií
  • Dezinfekcia vody pre komerčné budovy
  • Úprava pitnej vody
  • Odsoľovanie
  • Priemyselné vykurovanie
  • Proces priemyselného čistenia
  • Priemyselná dodávka vody
  • Priemyselná úprava odpadovej vody a opätovné použitie
  • Úprava odpadovej vody

Digitálne dávkovacie čerpadlá na presné dávkovanie chemikálií, ktoré umožňujú pokročilé riadenie procesu a integráciu so systémovým riadením.

Max. prietok
940 l/h
Max. dopravná výška
16 bar
Teplota kvapaliny
-10 .. 50 °C
p max
16 bar