• Membránové čerpadla

DDA

Vhodné pre:
  • Aplikácia poľnohospodárskych chemikálií
  • Dezinfekcia vody pre komerčné budovy
  • Úprava pitnej vody
  • Odsoľovanie
  • Priemyselné vykurovanie
  • Proces priemyselného čistenia
  • Priemyselná dodávka vody
  • Priemyselná úprava odpadovej vody a opätovné použitie
  • Úprava odpadovej vody

SMART Digital Membránové dávkovacie čerpadlo s krokovým motorom pre nízke pulzovanie a kontinuálne dávkovanie. Vďaka integrovanému monitorovaniu dávkovania a meraniu objemového prietoku je ideálny pre komplexné dávkovacie úlohy (Digital Dosing Advanced).

Max. prietok
200 l/h
Max. dopravná výška
16 bar
Teplota kvapaliny
-10 .. 50 °C
p max
16 bar