Grundfos Energy Earnings

Vhodné pre:
  • Chladenie v komerčných budovách
  • Diaľkové vykurovanie
  • Priemyselné chladenie

Grundfos Energy Earnings is a service agreement aiming to replace outdated, inefficient pump systems with new, premium, energy-efficient pumps from Grundfos in an all-inclusive maintenance package. A one-stop shop service package for asset management, pump replacement and peace-of-mind maintenance.

Tento produkt nie je určený na náš trh