• Stanice na zvyšovanie tlaku

Hydro MPC-F

Vhodné pre:
 • Komerčné vykurovanie
 • Zvyšovanie tlaku - komerčné budovy
 • Diaľkové chladenie
 • Diaľkové vykurovanie
 • Umývanie fliaš
 • Chladenie
 • Odsolovanie
 • Banský priemysel
 • Umývanie a čistenie
 • Riadenie od teploty
 • Priemyselné vykurovanie
 • Priemyselná dodávka vody
 • Priemyselná úprava vody
 • Opätovné použitie vody
 • Úprava pitnej vody
 • Zavlažovanie
 • Distribúcia vody
 • Úprava odpadovej vody
 • Kvapková závlaha/postrek
 • Frost protection
 • Otáčacie zavlažovacie zariadenie s postrekovačmi
 • Povrchová voda, poľnohospodárstvo

Systémy pre zvyšovanie tlaku s frekvenčným meničom

Max. prietok
518 m³/h
Max. dopravná výška
160 m
Teplota kvapaliny
0 .. 60 °C
p max
16 bar