• Stanice na zvyšovanie tlaku

Hydro MPC-S

Vhodné pre:
 • Kvapková závlaha/postrek
 • Ochrana proti mrazu
 • Zvyšovanie tlaku otáčacieho zavlažovacieho zariadenia
 • Zavlažovanie povrchovou vodou a preprava
 • Vykurovanie v komerčných budovách
 • Zvyšovanie tlaku - komerčné budovy
 • Diaľkové chladenie
 • Diaľkové vykurovanie
 • Úprava pitnej vody
 • Zavlažovanie
 • Priemyselné chladenie
 • Odsoľovanie
 • Priemyselné vykurovanie
 • Proces priemyselného čistenia
 • Priemyselná dodávka vody
 • Distribúcia vody
 • Úprava odpadovej vody

Systémy pre zvyšovanie tlaku s riadením ON/OFF

Max. prietok
519 m³/h
Max. dopravná výška
160 m
Teplota kvapaliny
0 .. 60 °C
p max
16 bar