• Horizontálne delené čerpadlá

LSV

Vhodné pre:
 • Chladenie v komerčných budovách
 • Vykurovanie v komerčných budovách
 • Cirkulácia teplej vody v komerčných budovách
 • Zvyšovanie tlaku - komerčné budovy
 • Diaľkové chladenie
 • Diaľkové vykurovanie
 • Úprava pitnej vody
 • Zavlažovanie
 • Priemyselné chladenie
 • Odsoľovanie
 • Priemyselné vykurovanie
 • Prenos procesných tekutín
 • Priemyselný postup úpravy vody
 • Čerpanie povrchovej vody
 • Distribúcia vody

Grundfos LSV is a vertical, single-stage or double-stages, between bearings, split case pump. The axially split design allows easy removal of the top casing and access to the pump components without disturbing the motor or pipe work.

Max. prietok
3976 m³/h
Max. dopravná výška
203 m
Teplota kvapaliny
0 .. 100 °C
p max
25 bar