• Obehové čerpadlá

MAGNA

Vhodné pre:
  • Klimatizácia pre komerčné budovy
  • Komerčné vykurovanie
  • Cirkulácia teplej vody v komerčných budovách
  • Diaľkové chladenie
  • Diaľkové vykurovanie
  • Cirkulácia teplej vody v domácnostiach
  • Vykurovanie v domácnostiach
  • Chladenie
  • Priemyselné vykurovanie

Elektronicky regulované a vysoko účinné obehové čerpadlá pre komerčné budovy

Max. prietok
81 m³/h
Max. dopravná výška
19 m
Teplota kvapaliny
-10 .. 110 °C
p max
16 bar