Conex DIA-G a DIS-G

Jednotka pre detekciu plynu (s varovaním)