Conex DIA-G-P a DIS-G-P

Jednotka pre detekciu plynu (s varovaním).