Conex DIA-G-P a DIS-G-P

Vhodné pre:
  • Dezinfekcia vody pre komerčné budovy
  • Úprava pitnej vody
  • Úprava odpadovej vody

Jednotka pre detekciu plynu (s varovaním).