MS

Vhodné pre:
  • Kvapková závlaha/postrek
  • Ochrana proti mrazu
  • Zavlažovanie podzemnou vodou
  • Zvyšovanie tlaku otáčacieho zavlažovacieho zariadenia

Ponorné motory