• Vnorné čerpadlá

MTD

Vhodné pre:
  • Obrábacie stroje
  • Proces priemyselného čistenia

Vertikálne, viacstupňové odstredivé čerpadlo s polootvoreným obežným kolesom pre montáž na vrchnú časť nádrže.

Tento produkt nie je určený na náš trh