• Prečerpávacie stanice

MD1, MDV

Vhodné pre:
  • Odpadová voda - komerčné budovy
  • Odpadové vody - domácnosti

Prečerpávacie stanice pre zber a odvádzanie odpadovej vody z vnútra budov

Max. prietok
55 l/s
Max. dopravná výška
45 m
Teplota kvapaliny
0 .. 40 °C
p max
10 bar