• Jednostupňové axiálne čerpadlo

NB

Vhodné pre:
 • Klimatizácia pre komerčné budovy
 • Komerčné vykurovanie
 • Cirkulácia teplej vody v komerčných budovách
 • Zvyšovanie tlaku - komerčné budovy
 • Diaľkové chladenie
 • Diaľkové vykurovanie
 • Biopalivá
 • Chladenie
 • Odsolovanie
 • Banský priemysel
 • Obrábacie stroje
 • Odvodňovanie baní
 • Umývanie a čistenie
 • Riadenie od teploty
 • Priemyselné kotlové systémy
 • Priemyselné vykurovanie
 • Úprava pitnej vody
 • Zavlažovanie
 • Distribúcia vody
 • Úprava odpadovej vody

Axiálne čerpadlá s uzavretou spojkou podľa EN 733

Max. prietok
1398 m³/h
Max. dopravná výška
177 m
Teplota kvapaliny
-25 .. 120 °C
p max
16 bar