• Jednostupňové axiálne čerpadlo

NBG, NBGE

Vhodné pre:
  • Chladenie v komerčných budovách
  • Vykurovanie v komerčných budovách
  • Cirkulácia teplej vody v komerčných budovách
  • Zvyšovanie tlaku - komerčné budovy
  • Diaľkové vykurovanie
  • Zavlažovanie
  • Odsoľovanie
  • Priemyselné vykurovanie
  • Proces priemyselného čistenia
  • Distribúcia vody

Axiálne čerpadlá s uzavretou spojkou podľa ISO 2858

Max. prietok
1398 m³/h
Max. dopravná výška
164 m
Teplota kvapaliny
-25 .. 140 °C
p max
25 bar