• Jednostupňové axiálne čerpadlo

NBG, NBGE

Vhodné pre:
 • Klimatizácia pre komerčné budovy
 • Komerčné vykurovanie
 • Cirkulácia teplej vody v komerčných budovách
 • Zvyšovanie tlaku - komerčné budovy
 • Diaľkové vykurovanie
 • Chladenie
 • Odsolovanie
 • Banský priemysel
 • Odvodňovanie baní
 • Umývanie a čistenie
 • Riadenie od teploty
 • Priemyselné kotlové systémy
 • Priemyselné vykurovanie
 • Zavlažovanie
 • Distribúcia vody

Axiálne čerpadlá s uzavretou spojkou podľa ISO 2858

Max. prietok
1398 m³/h
Max. dopravná výška
164 m
Teplota kvapaliny
-25 .. 140 °C
p max
25 bar