• Jednostupňové axiálne čerpadlo s pružnou spojkou

NK, NKE, NKE séria 2000

Vhodné pre:
 • Klimatizácia pre komerčné budovy
 • Komerčné vykurovanie
 • Cirkulácia teplej vody v komerčných budovách
 • Zvyšovanie tlaku - komerčné budovy
 • Diaľkové chladenie
 • Diaľkové vykurovanie
 • Umývanie fliaš
 • CIP/SIP
 • Chladenie
 • Odsolovanie
 • Banský priemysel
 • Obrábacie stroje
 • Odvodňovanie baní
 • Filtrácia
 • Riadenie od teploty
 • Priemyselné kotlové systémy
 • Priemyselná protipožiarna ochrana
 • Priemyselné vykurovanie
 • Priemyselná dodávka vody
 • Úprava pitnej vody
 • Zavlažovanie
 • Čerpanie povrchovej vody
 • Distribúcia vody
 • Úprava odpadovej vody

Štandardné čerpadlá s axiálnym saním podľa EN 733

Max. prietok
2124 m³/h
Max. dopravná výška
270 m
Teplota kvapaliny
-25 .. 140 °C
p max
16 bar