• Jednostupňové axiálne čerpadlo s pružnou spojkou

NK, NKE, NKE séria 2000

Vhodné pre:
 • Chladenie v komerčných budovách
 • Vykurovanie v komerčných budovách
 • Cirkulácia teplej vody v komerčných budovách
 • Zvyšovanie tlaku - komerčné budovy
 • Diaľkové chladenie
 • Diaľkové vykurovanie
 • Úprava pitnej vody
 • Zavlažovanie
 • Priemyselné chladenie
 • Odsoľovanie
 • Priemyselné vykurovanie
 • Obrábacie stroje
 • Prenos procesných tekutín
 • Priemyselný postup úpravy vody
 • Priemyselná dodávka vody
 • Čerpanie povrchovej vody
 • Distribúcia vody
 • Úprava odpadovej vody

Štandardné čerpadlá s axiálnym saním podľa EN 733

Max. prietok
2124 m³/h
Max. dopravná výška
270 m
Teplota kvapaliny
-25 .. 140 °C
p max
16 bar