• Jednostupňové axiálne čerpadlo s pružnou spojkou

NKG, NKGE, NKG

Vhodné pre:
 • Klimatizácia pre komerčné budovy
 • Komerčné vykurovanie
 • Zvyšovanie tlaku - komerčné budovy
 • Diaľkové vykurovanie
 • Chladenie
 • Odsolovanie
 • Banský priemysel
 • Odvodňovanie baní
 • Riadenie od teploty
 • Priemyselné kotlové systémy
 • Priemyselné vykurovanie
 • Zavlažovanie
 • Čerpanie povrchovej vody
 • Distribúcia vody

Čerpadlá s axiálnym saním podľa ISO 2858

Max. prietok
1398 m³/h
Max. dopravná výška
266 m
Teplota kvapaliny
-25 .. 170 °C
p max
25 bar