• Jednostupňové axiálne čerpadlo s pružnou spojkou

NKG, NKGE, NKG

Vhodné pre:
  • Chladenie v komerčných budovách
  • Vykurovanie v komerčných budovách
  • Zvyšovanie tlaku - komerčné budovy
  • Diaľkové vykurovanie
  • Zavlažovanie
  • Odsoľovanie
  • Priemyselné vykurovanie
  • Čerpanie povrchovej vody
  • Distribúcia vody

Čerpadlá s axiálnym saním podľa ISO 2858

Max. prietok
1398 m³/h
Max. dopravná výška
266 m
Teplota kvapaliny
-25 .. 170 °C
p max
25 bar