Optimalizácia & Konzultácia

Vhodné pre:

Čerpadlá pomáhajú prevádzkovať klimatizačné systémy, ktoré nás udržujú v chlade a tiež zaisťujú teplú vodu v sprchách. Pritom môžu plytvať obrovským množstvom energie. Zabezpečenie účinnosti čerpadiel je preto veľmi dôležitá. Vieme, že až 85% celkových nákladov počas životného cyklu čerpadla sa vynakladá na energie. Grundfos vám môže pomôcť znížiť spotrebu energie, zlepšiť účinnosť a nájsť skryté úspory vo vašich sústavách.