PM 2

PM 2 je univerzálna riadiaca jednotka tlaku navrhnutá na automatickú reguláciu zapínania/vypínania čerpadiel Grundfos a iných čerpadiel na zásobovanie vodou. PM 2 sa dokáže prispôsobiť individuálnej inštalácii a úroveni komfortu.

Teplota kvapaliny
0 .. 60 °C