GT-HR

Nádrže GT-HR sú oceľové tlakové nádoby s nevymeniteľnú gumovou membránou, vopred naplnené dusíkom. Odporúčané aplikácie: vykurovacia voda.

Teplota kvapaliny
0 .. 90 °C
p max
6 bar