GT-U

Nádrže GT-U sú oceľové tlakové nádoby s vymeniteľným, netoxickým butylovým gumovým vakom uzatvoreným stlačeným dusíkom. Odporúčané aplikácie: šedá a pitná voda.

Teplota kvapaliny
0 .. 70 °C
p max
25 bar