• Ponorné kalové čerpadlá

S

Vhodné pre:
  • Odpadová voda - komerčné budovy
  • Priemyselná odpadová voda
  • Opätovné použitie vody
  • Ochrana pred záplavami
  • Úprava odpadovej vody
  • Čerpanie odpadovej vody

Čerpadlá S sú radom kalových čerpadiel špeciálne navrhnutých na čerpanie splaškových a odpadových vôd v širokej škále komunálnych a priemyselných aplikácií.

Max. prietok
1550 l/s
Max. dopravná výška
116 m
Teplota kvapaliny
0 .. 50 °C